Tin tức > Hoạt động công ty

Tiep thi nuoc tay rua mitsuei ở Hội Chợ "Surfing Day"

23-04-2013

Mitsuei tham gia hội chợ Surfing day

Marketing Sản phẩm nước tẩy rửa Mitsuei ở Hà Nội

17-04-2013

Giới thiệu và bán sản phẩm ở Chợ Nghĩa Tân, Chợ Thành Công,...

Hình ảnh Marketing Sản phẩm nước tẩy rửa Mitsuei

13-03-2013

Hình ảnh Marketing Sản phẩm nước tẩy rửa Mitsuei ở các chợ.

Video Marketing sản phẩm nước tẩy rửa Mitsuei

29-09-2012

Chương trình marketing nước tẩy rửa Mitsuei ở các chợ trong thành phố Hồ Chí Minh