Tin tức > Thông tin sản phẩm

Quy trình sản xuất Vôi cục và Dolomite

Quy trình sản xuất Vôi cục và Dolomite:

1) Đá Khai thác từ mỏ --> Dùng xe chở vào nhà máy

2) Dùng hệ thống cẩu cạp đưa liệu vào lò ---> Liệu và than được đưa vào xen kẽ, trung bình 2-3m đá là 1m than ---> Khi đốt lò các lớp than sẽ cháy tuần tự từ dưới lên --> Vôi cũng sẽ được nung nóng từ dưới lên trên. 

3) Khi nung xong sẽ móc vôi ở cửa lấy liệu

4) Để nguội rồi đưa qua bộ phận kiểm tra chất lượng

5) Đưa qua máy đập hàm và sàng để đảm bảo kích thước khách hàng yêu cầu.

6) Dùng hệ thống băng tải chuyển vào cont.

7) Cont được đưa qua cân để ghi nhận trọng lượng hàng.

 

 

 

Vijai Group


Xem thêm: