Tin tức > Thông tin ngành Logistics

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

>> Xem tại đây

 

 

http://customs.gov.vn/


Xem thêm: