Tin tức > Thông tin sản phẩm

Công dụng của Vôi đối với môi trường

Tác dụng của vôi đối với lĩnh vực môi trường

Vôi là một hóa chất quan trọng đối với nhiều ngành như: xây dựng, thực phẩm, bột giấy, sản xuất giấy, luyện kim,…và đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, vôi được dùng để xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi. 

Vôi được sử dụng rộng rãi để xử lí chất thải độc hại đã và đang được thải ra môi trường hay các chất cấm không được thải ra môi trường. Vôi làm ổn định hầu hết các kim loại bằng cách chuyển chúng thành hóa chất dạng ổn định hơn, khó rò rỉ hơn. Hơn thế, vôi có thể phản ứng với các vật liệu rắn, làm giảm sự rò rỉ chất thải độc hại. Vôi có thể sử dụng để trung hòa các chất chứa axit. Vôi cũng giữ vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng kiểm soát ô nhiễm không khí, loại trừ khí có chứa axit, đặc biệt là SO2 và HCL từ khí thải. Dùng vôi để xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp cho phép tái sử dụng nước thải.

Mặt khác, vôi còn được sử dụng trong việc loại trừ thủy ngân và xử lí bùn, chất thải rắn sinh khí. Vôi có thể sử dụng hiệu quả để xử lí chất thải rắn sinh khí và cống rãnh cũng như chất bùn công nghiệp và chất thải xăng dầu.

Ngoài ra, vôi còn được sử dụng để xử lí chất thải súc vật với nhiều ứng dụng cho hiệu quả và tiết kiệm chi phí, được mọi người chấp nhận vì chất thải súc vật gây nhiều thách thức. Nhiều đô thị sử dụng vôi để cải thiện chất lượng nước, kiểm soát độ PH, đặc biệt còn làm mềm nước và khử acsen trong nước.

Mặc dù Vôi có tác dụng rất lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng ở nước ta việc sản xuất vôi vẫn theo phương thức thủ công, có tác động xấu tới môi trường và sinh thái. Bên cạnh đó, những cơ sở sản xuất vôi theo quy mô công nghiệp ở các địa phương tuy đã đầu tư nhưng chưa được quy hoạch, việc đầu tư các cơ sở sản xuất vôi đã theo xu hướng thị trường, nhưng chưa có sự kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, thiết bị sản xuất vôi công nghiệp từ nước ngoài, thiếu quy hoạch vị trí xây dựng nhà máy, mỏ nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn tới công tác bảo vệ môi trường...

          Vôi có tác dụng rất lớn, nó được dùng như một loại hóa chất quan trọng trong lĩnh vực môi trường. Vì thế, vấn đề đặt ra là phải cân bằng môi trường trong sản xuất và sử dụng vôi để đem lại sự phát triển bền vững vừa đảm bảo tiêu chí về bảo vệ môi trường chung, đảm bảo sức khoẻ cho người dân vừa khai thác tối đa lợi ích của nguồn nguyên liệu này, coi nó như vũ khí trong lĩnh vực môi trường.

(Tác giả: Ngô Thị Lý)

 

http://www.tnmtbacgiang.gov.vn/


Xem thêm: