Thương mại > Nhiên liệu sinh học

Than củi trấu

Than củi trấu

Dùng cho đun nấu, Nồi hơi, nhiệt lượng cao mà kinh tế
Viên nén củi trấu

Viên nén củi trấu

Dùng cho lò sưởi, tiệc barbecue