Thương mại > Nguyên liệu cho luyện thép

Vôi cục và Dolomite

Vôi cục và Dolomite

Vôi cục dùng cho luyện thép, mía đường, sản xuất giấy, nông nghiệp
Gang

Gang

Nguồn gốc: Nga và Braxin
Nhôm thỏi

Nhôm thỏi

Dùng cho luyện thép %Al: 95 Min 8-12kg/thỏi
Huỳnh thạch

Huỳnh thạch

CaF2 Min 85%
Thạch anh

Thạch anh

Dạng cát (Size < 1mm)
Quặng Ferro

Quặng Ferro

FeSiMn FeSi FeMn HC
Phế liệu

Phế liệu

HMS 1&2; Shredded Rail