Thương mại > Khoáng Chất Công Nghiệp

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate

Sử dụng trong công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước
Khoáng Basilic

Khoáng Basilic

- Ổn định màu nước và PH ao nuôi. - Tăng độ kiềm trong nước. - Lắng chất lơ lững trong ao nuôi - Tăng lượng Oxy hòa tan trong nước.