Thương mại > Nguyên liệu cho luyện thép >

Vôi cục và Dolomite

Vôi cục và Dolomite:

1. Quy cách tiêu chuẩn Vôi cục dùng cho nhà máy thép chúng tôi đang cung cấp:

 

Nơi sử dụng


Thành phần hóa học


 
Độ ẩm

Cở cục, 

mm

Lò Điện
 
% CaO %SiO2 %MgO %Fe2O3 %S < 0.3

 
10– 70
 
≥88 <2 <2 <3 < 0.06

 

2. Quy cách tiêu chuẩn Dolomite dùng cho nhà máy thép chúng tôi đang cung cấp:

 

Nơi sử dụngThành phần Hóa 
Độ ẩm

Cở cục,

mmLò Điện
% CaO %SiO2 %MgO %Fe2O3 %S < 0.3
 
10– 70
 
> 58 <2 > 32 <3 <0.06

 

3. Quy cách đóng gói: 

- Hàng rời đóng vào cont 20'

- Hàng bao đóng vào cont 20'

 

4. Khẳ năng cung cấp: 2,000 tấn/tháng.

 

5. Cách thức giao hàng:

Giao hàng đến nhà máy người mua

 

>> Chi tiết:  Xem quy trình sản xuất 

 

Share:
Facebook Twitter Google

Album