Thương mại > Khoáng Chất Công Nghiệp >

Khoáng Basilic

 

Bảng Chỉ tiêu thành phần:

Thành phần Hàm Lượng (%)
SiO2 60
Al2O3 15
Fe2O3

5

MgO    2

 

 

Công Dụng:

- Ổn định màu nước và PH ao nuôi.

- Tăng độ kiềm trong nước.

- Lắng chất lơ lững trong ao nuôi. 

- Tăng lượng Oxy hòa tan trong nước.

 

Share:
Facebook Twitter Google

Album