Thương mại > Bột đá >

Bột đá mài granito

Sản phẩm bột đá vôi ngành thức ăn chăn nuôi, bột trét tường, phân bón và các loại đá hạt mài granito...

Hàm lượng CaCO3: 95%
Độ trắng: 85%
Tỷ lệ Canxi: 38%
Kích cỡ bột: 75 micron; 150 micron
Kích cỡ hạt: 0.5-1.7mm; 1.7-2.5mm; 2.5- 3mm; 4mm; 5mm

Share:
Facebook Twitter Google

Album